Het grote geheim van de bakker                      verhaal 6

Ome Johan ondanks ik het bie jullie altied zo alderbastend fijn heb ehad en  jullie mien zo vake te pakken heb ehad, ‘k wet zeker dat jullie ok schik met mien hadden, doe ik noe iets wat ie mien ezeg hebt en ik mos ‘t oe beloven dat ik het nooit tegen iemand mog zeggen, nooit, nooit martha zei ie, heb ik ok nooit edaone. Maor noe ome Johan schrief ik het op en dat grote geheim tussen oe en mien jao dat was het geheim van wat er allemaole in het deeg veur roggebrood ging, dat werd elke zaoterdag klaoremaakt en gebakken in de zaoterdagnacht. Dan was de aoven afekoeld en mos d’r zeker 24 uur in staon.

Dit ging d’r in old brood van de hele wekke, old uutgedreugd roggebrood, olde  zachte koekjes of koeken zoals gangmakers, bolussen, slagroomgebak old, alles wat aoverebleven was en nit verkocht, had ie in een hoek van de schure bewaard het was soms greun beschimmeld met lange greune pluze d’r op ’t stoof van alle kanten, dat was nit meer te etten, de klanten wet ’t nit en ze markt d’r niks van, roggebood is altied broen, dat zei ie dan en dan had ie de grootste schik. Dat was ’t grote geheim tussen ons!

Ome Johan-Tante Mientje
Jootje-Gerard
Bedankt veur alles! ’t Hef mien jeugdjaoren tot vreugd jaoren emaakt.

Tante Mientje ok nog bedankt veur het bosje lathyrussen die ik elk jaor as ik jeurig was van oe kreeg. ’t Is een lievelingsbloome van mie ebleven met al die frisse zachte kleurkes en ze roekt ok zo lekker.

Martha.