Als de kinderen van mien oldste dochter bie ons komt logeren, dan bel ik van te veurten op of ze brood van hun eigen bakker met wilt brengen, die van ons vind ze nit lekker genog.

’t Is van beide kanten “Brood van de warme bakker”!

Martha.
20 Januari 2001