Ergens in Frankrijk staat hoog in de bergen een klein kerkje.
Elke zondagavond komen daar de dorpsbewoners bij elkaar.
Ieder heeft een ouderwets olielampje in de hand.
Dat begon in 1550 en is nu nog zo. De olielampjes zijn eigen-
dom van de kerk. Ieder die belijdenis van zijn geloof doet krijgt
zo’n lampje in bruikleen. Tot aan de dood.
Al 400 jaar gaan zo de oude lampen van hand tot hand.
In de kerk worden ze aangestoken en op de leuningen van de kerkbanken gezet.
Alle leden komen trouw naar de kerk, omdat zij weten,
dat het donker zal zijn in de kerk als zij thuisblijven.
C.Leguijt