’t Volgend waor gebeurde verhaal  spölt zich af zo ongeveer 60 jaor geleden .Ik was zo’n buul van ’n jaor of dertiene en greuien op in ’n kleine buurtschap. D’r was veur de jeugd neet völle te doene, maor net zo as de andere jonges in de buurte was ik lid van de knapenvereniging .Now  mo-k metene toegeven da’k  d’r vake neet wazze. De ene kere ha’k gin zin, de andere kere mos ’t learn veurgaon en ’t gebeurden ok dat de opvoeders vonnen dat ’t learn veur mos gaon. Al met al is ’t dudelijk da-k  d’r  vake neet wazze .(Later, toen ’t gemengde vereniging wodden is ’t wal wat better ewodden)

Maor d’r was ene grote uutzondering en dat was wanneer d’r evoetbald mos wodden.’n Paar keer in ’t jaor mossen wi-j onze voetbalkrachten maeten met jonges uut ’n andere buurtschap. Now mo-k eers efkes vetellen da-k ’n fanatieke voetballer was en elken zaoterdag naor ’t dorp knaieden um ’t spelletje nog better onder de knie te kriegen. Ik wazze d’r dan ok wal ’n betjen van aovertuugd dat de knapenvereniging merakels bli-j zol waezen met zo’n echten voetballer.

’t Was weer zowiet. ‘Wim, kö-j dinsdag met doan teggen Dale?” “Dat mot können.” En zo ging ’t den dinsdag in optocht naor de weide, waorvan ’t gras nog neet zo lange geleden was emaeid. Vier grepen wodden eerst gebroekt  um de grootste flatsen wat te verstreuien en daornao gingen ze op acht pas afstand de grond in: de goals. Toen ik de korte bokse , ’t verenigings bloesjen, de sökke en de schoene  an hadde, begaven wi-j ons naor ’t veld. In ’n vlaoge van iets te völle aovermoed wol ik effen mien trap techniek demonstreren. D’r ston  ’n achtergebleven kunstmest toete an ’t begin van de weide. Ik zol ’s effen wat laoten zien.

Ik haalden onmundig uut met mien starke rechterbeen en verwachten dat de uutneudigende toete met ’n enorme baoge de loch in zol vliegen. Maor d’r was iets wat ik niet wis. De boer had de toete umgekeerd aover ’n cementen pöske ezet. De uutslag van de wedstried wet ik niet meer, maor nog wal wat ’t ewodden is: gemeen rood en vies dikke……

Dit verhaal is geschreven deur Wim Rutgers uut Vragender.
Uut “DE BODE ”streektaal krante veur Achterhook en Liemers.
Martha.