Geen

Als je soms je dag niet hebt Je bent verdrietig of alleen Kijk dan eens naar buiten Kijk eens even om je heen Zie de zon die voor je schijnt Aanschouw de vlinders in de lucht De bloemen die vrolijk bloeien Wat vogels in hun vlucht Nee, alles oplossen doet het niet...

Naald

NAALD Mijn moeder is een wonder met naald en draad, Toen mijn zussen en ik jong waren draaide zij haar hand niet om voor een broek, kabeltrui of galajurk te naaien .Verwoede pogingen heeft zij ondernomen om mij haken, naaien en breien bij te brengen, maar erg handig...

Verhalen voor het ouder worden.

De brief in het nachtkastje In een Engels ziekenhuis stierf onlangs een oude vrouw op de geriatrische afdeling. Toen  de zuster die haar in de laatste levensfase had verzorgd, het kastje naast het bed opruimde, vond ze daarin geen voorwerpen van enige waarde. Maar wel...

De Doeve

De Doeve Een kringetje van veren ligt in het groene gras de botjes zijn verdwenen wat eens een duifje was Een roofvogel de dader het helpt niet als ik gis wie is de duivenmelker die nu dit duifje mist Ik zie al na twee dagen bijna geen veertjes meer een mus komt...

Old Wezzen

‘T VERHAAL VAN WILLEM Old wezzen Nog neet zo lange geleane worden wi’j deur de TV e’tracteerd op ’n dramatisch verhaal van ’n paar olde leu die in ’n bejaardenhoes zatten. Eur dochter met ‘earn man,  ’n stel dat in de categorie tweeverdieners heurden, zatten bi’j ear....

Precisie

VERRASSING Een vrouw van zesenzestig doet een draad door een naald. Dit wil zeggen probeert. Nu weer wil de draad niet, buigt,splits zich, vervaagt, dan weer lijkt er nauwelijks een oog in de naald, (zo er al een oog in zit dan is dat erg smal en scheef) als de naald...