In het veurjaor krie:ge alle huusvroouwe de kolder in de kop
Ze renne het hele huus deur met emmers vol sop
Achter ’t huus wudt een stellage gebouwd van schrage met een lange leer
Dao baovenop legge ze de matrasse neer
De daekens wodde an de wasdraod gehange
Zodat ze mooi völ frisse wind könne vangen
De onderleggers hange aan ’t mattekloprek
En zo krig alles zien plek

Um twaalf uur steet moe:der ons al op te wachten
Wi-j dachte nog efkes op de matrasse te könnejoegjachte
Mao hier stak moe:der een stöksken veur
Dus…dit fees ging mooi nie deur
“Gillie gaon mien nie aover de matrasse aan ’t baaie
En kie:k uut, zit ok nie naeve de daekes op te klaaie”
Wi-j könne nog gauw ’n paar botterhamme in de mond stoppe
Want w-j motte helpe met uutkloppe

Moeder slut met de de mattenklopper op de matrasse
En ondertusse wodde ok de lakens uutgewasse
En a’j denk dah alleen ’t beddegrei moh wodde opgefris
Now dan he’j ’t wel mooi mis
Alle schilderi-kes, wi-jwaterbekskes en godsdienstige tafereeltjes motte van de muur
Gelukkig is disse bevlieging mao van kotte duur
’s middags uut school motte wi-j bi-j huus blieve

En hellepe um al disse pröttel op te wrie:ve
Wi-j zate meh een poetsdoek in de hande
Ieverig te boene met de tong tussen de tande
Tege half zes wudt al ’t beddegrei weer naor baove gesjouwd
En in een tied van een mum is alles weer opgebouwd
Moe:der zei: “za’k ollie is wah vertelle
Ik heh ga gin zin meer um now ok nog aerpels te schelle”
Zi-j bakte lekkere pannekuukskes met appel en spek

Um zeuve was al’t werk gedaon
En iedereen kon weer zien eige gang gaon
De handdoek wier in de ring gegooid
De grote schoonmaak was weer voltooid.
Elly Winters uut Didam