KARSAOVEND                                                December 2023

Olde leu heur i-j ’t nog geregeld zeggen: vrogger was ’t laeven neet better of slechter dan noe, maor wal völ aover-zichteleker. En dat geleuf ik, want waor wi-j ons elken dag drok maakt aover ’t weer kekken ze vroggertied naor de loch en wachtten gewoon af. Wat mossen ze ok?
Net as wi-j laefden ze met de seizoenen. Met dit verschil dat wi-j d’r vere onderscheidt en dat ze d’r vrogger maor twee hadden. Veurjaor en zommer vormden samen de ‘goeie tied ’en harfst en winter de ‘slechte tied’. In de goeie tied mos ter met man en macht wodden epokkeld um de slechte tied deur te kommen. Oogsten al wa’j konnen um ’s winters an ’t etten te blieven. A’j as gewone man ’n keuman in ’t zolt konnen doon, waar’j ’n beveurrecht mense, want de meesten hadden dee meu- gelekheid neet. Ja, de boeren, dee slachtten in november ’n varken en later nog ‘s ’n bulleke. Op de boer kwammen ze niks te kort, maor ’t gewone volk leep ‘t ’s winters vake dunne deur de ribben. Gin wonder dat ze naor de momenten toelaefden dat ’t wat extra’s gaf.
‘n Overwachte  brullefte, ’n royale kindervesite en karsaovend natuurlijk.
Karsaovend heitten bi-j ons ’deeläövendje’en dee name zae precies wat ’t was. In de veuraovend met vader naor ’t karsfees van de zundagschole in de grote karke en a’j dan weer in huus kwammen, had moder ’n onmundigen stapel pannekoke met wors klaor staon.
Monsterlijk lekker!
Nâo ’t etten wodden d’r ganzebord espöld en later op d’n aovend kree’j nog ’n komme cacao en ’n paar hande vol apenötten. Niks doppinda’s, apenötten wazzen ‘t.
’t Hoogtepunt van deel äövendje (in andere gezinnen ok wal ‘vretäövendje’ eneumd) was veur mien, at mien va naor ’t zolder ging um veur iederene ’n grote goldrenette te halen. De rökke en de smaak van dee appels waor-van de schelle al iets begon te foeken, verget ik van mien laeven neet. Hee had ze natuurlijk better buten in de koele können bewaren, maor dat deed e neet.
Mien va lae dee joekels allemaole uut op ’t zolder. Mooi aoverzichtelijk. Net as ’t laeven toen.

STREEKTAAL door Arie Ribbers, dit verhaal komt uit het tijdschrift
De Naober
Allen goede kerstdagen en een gezond 2024
Een hartelijke groet van Martha.