VERRASSING

Een vrouw van zesenzestig
doet een draad door een naald.
Dit wil zeggen probeert.
Nu weer wil de draad niet,
buigt,splits zich, vervaagt,
dan weer lijkt er nauwelijks
een oog in de naald, (zo er al
een oog in zit dan is dat
erg smal en scheef)
als de naald beweegt,
beeft, alsof bang
voor die draad,
maar de draad zelf
ook niet zo zeker-
Boven haar komt
iemand met een bom gevlogen
Een jongen. Precisie.

Schrijver: Judith Herzberg