In heel wat hoeshöldings is aover ’t besteden van ’t geld al heel wat te doone ewest. De een  meent dat de ander ’t geld aover de balk smit en den ander zöt bi’j ziene wederhelfte ’n gat in de hand. Diene van de  Krei’je kan ok moeilek met geld ummegaon. Tenminste dat vind Jans. Diene hef de knippe altied lög. Toch hef Jans ’n bes inkommen.
Daornaost döt e d’r nog alle meugelekke klusjes bi’j. Jans is handig.

As d’r ne kökken esausd mot worden, kan e dat vlekkeloos. Hee knooit neet met de varve en strik zunig. As ne kamer ’n ni’j behangetje neudig hef, döt Jans dat glad en strak. ’t Breg allemaole wat op, maor ’t is an Diene neet besteed. Ze gif dreks de grote flappen oet en hölt ’t kleine geld in de knippe. Dat is teggen ’t zere been van Jans. ‘’Knats verkeerd”,zegt e, ,,Ik brek toch ok gin ni’j  kisken sigaren an as d’r in de olde deuze  nog wat in zit!”

Diene mot aover dit soort onzin lachen. Ondertussen zit ze wal weer te beadelen um geld. Ze hef ’t weer op.
Waor ’t allemaole ebleven is mag Joost wetten. Maaor d’r is gin cent meer!
Jans begint dat knap te vervelen. ,,Ik heb oew gister nog honderd gulden edaone. Is d’r dat allemaole al weer deur”, zei e kot op  verdreditige toon.

Jans kwam met ’t veurstel um alle oetgaven netjes op te schrieven. ,,Dan kan ‘k op ’t ende van de maond precies zeen waor ’t allemaole ebleven is”, zei Jans. Diene wol d’r eers neet an. Maor Jans drukken deur. Hee koch ’n hoesholdbeuksken, waor in Diene alles haorfien kon opschrieven. Diene kreeg ’n veurschot, waor ze ’n maond alles met mos doon. Diene an ’t schrieven. Nao veer wekke vroog Jans inzage van de beuke.

,,Iej bunt neet wieter ekommen as twee wekke”, zei e töt  ziene verbazing.
,,Van de eerste twee wekke he’k alles netjes op eschreven en dat van de leste twee wekke he’k bi’j de winkelier op laoten schrieven”, zei Diene.
,,’Gin helpen an!”, vond Jans.

Geschreven  door H.BL waarschijnlijk geplaatst  lang geleden in de Gelderlander.
Martha.